SPORTOVNÍ HALA MOST a.s. neprovozuje a neovlivňuje provoz VELKOKAPACITNÍHO OČKOVACÍHO CENTRA, s informacemi o rezervacích a průběhu očkování se obracejte na KRAJSKOU ZDRAVOTNÍ a.s., která toto zařízení provozuje. DĚKUJEME. více informací

CENÍK PRONÁJMŮ SPORTOVIŠŤ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Celoroční a dlouhodobé pronájmy nebo velké sportovní akce jsou zabezpečovány za základě Smlouvy.
 • Jednorázové pronájmy se platí obsluze sportovišť.
 • Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (sazba DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění).
 • Při dlouhodobém pronájmu nebo velkém odběru hodin u stálých odběratelů je na ceny za pronájem uplatňována sleva. Tato sleva se nevztahuje na sportoviště v ul. Majakovského.
 • Stanovení jiné ceny pronájmu, než je uvedeno v tomto ceníku, je možné pouze na základě předchozí domluvy s ředitelem společnosti.
 • Ceny zápasů, závodů a sportovních akcí mohou být navýšeny v závislosti na požadavcích pořadatele a propozicích dané akce. (počet sportovců, počet diváků, doplňkové služby, půjčovné apod.).
 • Za objednané a včas neuhrazené pronájmy jsou účtovány storno poplatky.
 • Rezervovat si vybraná sportoviště je možné maximálně na 3 měsíce dopředu.
 • Rezervace provádí koordinátor sportovních akcí a rozpis je k nahlédnutí na webových stránkách www.sportovnihalamost.cz.
 • Při nepovoleném překročení doby užívání sportoviště (tolerance 15 minut) je účtována další hodina pronájmu.
 • Umístění stánků s prodejem a umístění reklamy, musí být řešeno smluvně s ředitelem společnosti.

SPORTOVNÍ HALA, tř. Budovatelů 112/7, Most

Pronájem sportovišť:
velká hala (vč. 4 šaten) 1 den 23.000,00 Kč
velká hala (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 1.725,00 Kč
malá hala (vč. 4 šaten) 1 den 17.250,00 Kč
malá hala (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 1.150,00 Kč
foyer 1 den 2.300,00 Kč
boxérna (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 200,00 Kč
herna stolního tenisu (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 200,00 Kč
taneční sál (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 400,00 Kč
VIP místnost 1 den 575,00 Kč
 
Pronájem prostor a příslušenství pro kulturní a komerční akce:

velká hala při kulturních akcích

1 den 24.200,00 Kč
foyer při kulturních akcích 1 den 2.420,00 Kč
foyer pro komeční akce 1 den 6.050,00 Kč
VIP místnost - komerce, akolení apod. 1 den 2.420,00 Kč
 

Poskytované služby:
multifunkční světelná tabule akce 1.210,00 Kč
obsluha mult. světelné tabule 60 min 180,00 - 430,00 Kč
časomíra subdodavatelsky
reklamní spot na venkovní velkoplošné obrazovce akce 1.000,00 Kč
montáž a demontáž koberce akce 5.000,00 Kč
zapůjčení boxérského ringu (bez montáže a dopravy) 1 den 5.000,00 Kč
zvuková aparatura dle požadavku
stoly 1 ks 121,00 Kč
židle 1 ks 60,50 Kč
praní dresů 1 pračka 50,00 Kč
 

Fotbalový areál Albrechtická, ul. Albrechtická čp. 1076, Most

tělocvična (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 600,00 Kč
fotbalové hřiště trénink (vč. 2 šaten) 90 min 1.500,00 Kč
fotbalové hřiště zápas (vč. 2 šaten) 120 min 2.000,00 Kč
 

Fotbalový areál Čepirohy, U Rybníka čp. 151, Most

fotbalové hřiště trénink (vč. 2 šaten) 90 min 1.500,00 Kč
fotbalové hřiště zápas (vč. 2 šaten) 120 min 2.000,00 Kč
 

Sportoviště SVČ, ul. Albrechtická čp. 414, Most

stolní tenis (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 200,00 Kč
stolní tenis (senioři, děti do 15 let) (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 100,00 Kč
šermírna (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 200,00 Kč
fotbalové hřiště s UMT trénink (vč. 2 šaten) 60 min 600,00 Kč
fotbalové hřiště s UMT zápas (vč. 2 šaten) 120 min 1.500,00 Kč
osvětlení hřiště s UMT 60 min 300,00 Kč
 

Areál netradičních sportů, ul. Jana Opletala čp. 1673, Most

hlací plocha (vč. 1 šatny) 60 min 400,00 Kč
šatna navíc 1 ks 50,00 Kč
veřejné bruslení 1 osoba 20,00 Kč
praní dresů 1 pračka 50,00 Kč
 

Sportoviště v ul. Majakovského, Most

Pronájem sportovišť:
hřiště malá kopaná (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 400,00 Kč
víceúčelové hřiště/ tenisové kurty (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 150,00 Kč
osvětlení hřiště malá kopaná 60 min 100,00 Kč
osvětlení víceúčelové hřiště/tenisové kurty 60 min 50,00 Kč
 
Poskytované služby:
zapůjčení tenisové rakety 1 ks 50,00 Kč
vratná záloha - tenisová raketa 1 ks 1.000,00 Kč
zapůjčení míče - kopaná 1 ks zdarma
vratná záloha - míč kopaná 1 ks 500,00 Kč
zapůjčení tenisových míčků 1 sada zdarma
vratná záloha - tenisové míčky 1 sada 200,00 Kč
praní dresů 1 pračka 50,00 Kč
 

Dlouhodobý pronájem

Při dlouhodobém pronájmu sportovišť u subjektů, které uzavřeli podnájemní smlouvu se SHM, a.s. na rok a déle, je z cen pronájmů poskytována měsíčně sleva takto:

 • nad 20 hodin v měsíci se při měsíčním vyúčtování uplatní sleva ve výši 25 %
 • nad 40 hodin v měsíci se při měsíčním vyúčtování uplatní sleva ve výši 50 %
 • nad 60 hodin v měsíci se při měsíčním vyúčtování uplatní sleva ve výši 75 %

Tato sleva se nevztahuje na sportoviště v ul. Majakovského, Most.

CENÍK KE STAŽENÍ