CENÍK PRONÁJMŮ A SLUŽEB

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

 • Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. (sazba DPH ve výši stanovené platnými
  a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění)
 • Celoroční a dlouhodobé pronájmy nebo velké sportovní akce jsou zabezpečovány na základě uzavřené smlouvy nebo celoroční objednávky.
 • Jednorázové pronájmy se platí obsluze sportovišť.
 • Subjektům, které mají uzavřenou smlouvu nebo celoroční objednávku minimálně na 12 měsíců, je z cen pronájmů poskytována měsíčně sleva (viz „Dlouhodobý pronájem“ tohoto ceníku). Tato sleva se nevztahuje na sportoviště v ul. Majakovského.
 • Stanovení nižší ceny pronájmu, než je uvedeno v tomto ceníku, je možné pouze na základě předchozí domluvy s ředitelem společnosti.
 • Ceny sportovních a kulturních akcí mohou být navýšeny dle požadavků a propozic pořadatele dané akce (počet sportovců, počet diváků, doplňkové služby, půjčovné apod.).
 • Za objednané a včas nezrušené nájmy jsou účtovány storno poplatky.
 • Rezervace vybraných sportovišť je možná v maximální délce 12 měsíců.
 • Rezervace provádí koordinátor akcí, rozpis naleznete na www.sportovnihalamost.cz.
 • Při nepovoleném překročení doby užívání sportoviště (tolerance 15 minut) je účtována další hodina pronájmu.
 • Umístění stánků s prodejem a umístění reklamy, musí být řešeno smluvně.

2. STŘEDISKA:

SPORTOVNÍ HALA, tř. Budovatelů 112/7, Most

Pronájem prostor pro sportovní akce:
velká hala (vč. 4 šaten) 1 den 23.000,00 Kč
velká hala (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 1.725,00 Kč
malá hala (vč. 4 šaten) 1 den 17.250,00 Kč
malá hala (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 1.150,00 Kč
boxérna (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 200,00 Kč
herna stolního tenisu (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 200,00 Kč
taneční sál (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 400,00 Kč
šatna navíc 1 ks 300,00 Kč
foyer 1 den 2.300,00 Kč
VIP místnost 60 min 200,00 Kč
 
Pronájem prostor pro kulturní a komerční akce:

velká hala při kulturních akcích

1 den 24.200,00 Kč
foyer při kulturních akcích 1 den 2.420,00 Kč
foyer pro komerční akce 1 den 6.050,00 Kč
VIP místnost - komerce, školení apod. 1 den 2.420,00 Kč
VIP místnost - komerce, školení apod. 60 min 200,00 Kč
šatna 1 ks 300,00 Kč
 

Poskytované služby:
LED obrazovka nad plochou akce 1.210,00 Kč
obsluha LED obrazovky, graf. úpravy, časomíra apod.
- objednává se zvlášť přímo u subdodavatele
montáž a demontáž koberce akce 5.000,00 Kč
zapůjčení boxérského ringu (bez montáže a dopravy) 1 den 5.000,00 Kč
úklid po akci akce 10.000,00 Kč
zvuková aparatura dle požadavku
stoly 1 ks 121,00 Kč
židle 1 ks 60,50 Kč
praní dresů 1 pračka 50,00 Kč
 

Sauna:
sauna 1 - 6 osob 60 min 300,00 Kč
zapůjčení prostěradla 1 ks 20,00 Kč
zapůjčení ručníku 1 ks 20,00 Kč
 
Vstup dynamická a velká posilovna:
veřejnost - dospělí vstup 60,00 Kč
veřejnost - junior, senior vstup 40,00 Kč
člen TJ Baník Most - dospělí vstup 40,00 Kč
člen TJ Baník Most - junior, senior vstup 20,00 Kč
permanentka veřejnost - dospělí 10x vstup 500,00 Kč
permanentka veřejnost - junior, senior 10x vstup 300,00 Kč
permanentka člen TJ Baník Most 10x vstup 300,00 Kč
permanentka roční 1x rok 4.000,00 Kč

Rezervace sauny a bežeckých pasů se provádí na recepci sportovní haly.
Kontakt - recepce: +420 474 774 702, recepce@sportovnihalamost.cz

Sportovní areál Albrechtická, ul. Albrechtická čp. 1076, Most

tělocvična (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 600,00 Kč
fotbalové hřiště trénink (vč. 2 šaten) 90 min 1.500,00 Kč
fotbalové hřiště zápas (vč. 2 šaten) 120 min 2.000,00 Kč
šatna navíc 1 ks 300,00 Kč
 

Fotbalový areál Čepirohy, U Rybníka čp. 151, Most

fotbalové hřiště trénink (vč. 2 šaten) 90 min 1.500,00 Kč
fotbalové hřiště zápas (vč. 2 šaten) 120 min 2.000,00 Kč
šatna navíc 1 ks 300,00 Kč
 

Sportoviště SVČ, ul. Albrechtická čp. 414, Most

stolní tenis (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 200,00 Kč
stolní tenis (senioři, děti do 15 let) (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 100,00 Kč
šermírna (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 200,00 Kč
 

Areál netradičních sportů, ul. Jana Opletala čp. 1673, Most

hrací plocha (vč. 1 šatny) 60 min 400,00 Kč
šatna navíc 1 ks 100,00 Kč
veřejné bruslení 1 osoba 50,00 Kč
praní dresů 1 pračka 50,00 Kč
 

Sportoviště v ul. Majakovského, Most

hřiště malá kopaná (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 400,00 Kč
víceúčelové hřiště/ tenisové kurty (vč. 1 - 2 šaten) 60 min 150,00 Kč
šatna navíc 1 ks 100,00 Kč
osvětlení hřiště malá kopaná 60 min 100,00 Kč
osvětlení víceúčelové hřiště/tenisové kurty 60 min 50,00 Kč
 
Poskytované služby:
zapůjčení tenisové rakety 1 ks 50,00 Kč
vratná záloha - tenisová raketa 1 ks 1.000,00 Kč
zapůjčení míče - kopaná 1 ks zdarma
vratná záloha - míč kopaná 1 ks 500,00 Kč
zapůjčení tenisových míčků 1 sada zdarma
vratná záloha - tenisové míčky 1 sada 200,00 Kč
praní dresů 1 pračka 50,00 Kč
 

Venkovní parkoviště, Bělehradská 2, Most

Na oploceném venkovním parkovišti se nachází 148 parkovacích stání. Parkoviště je střeženo kamerovým systémem 24 hodin denně.

V případě zájmu o parkování kontaktujte pí Ivonu Mirosničenkovou, tel. č. +420 739 587 255.

Pronájem:
denní stání
měsíční stání
pololetní stání
roční stání
motocykl 75,00 Kč 349,00 Kč 1.974,00 Kč 3.588,00 Kč
osobní vozidlo 100,00 Kč 599,00 Kč 3.474,00 Kč 6.588,00 Kč
obytné vozy 150,00 Kč 699,00 Kč 4.074,00 Kč 7.788,00  Kč
nákladní vozidlo do 3 t 150,00 Kč 699,00 Kč 4.074,00 Kč 7.788,00  Kč
ČIP  (ovládání vrat) vratná záloha 750,00 Kč
   

Ostatní služby:

pronájem pódium (vč. montáže a demontáže) 2 dny 12.100,00 Kč
pořadatelská služba 60 min 363,00 Kč

3. DLOUHODOBÝ PRONÁJEM:

Při dlouhodobém pronájmu sportovišť u subjektů, které uzavřeli podnájemní smlouvu se SHM, a.s. na rok a déle, je z cen pronájmů poskytována měsíčně sleva takto:

 • nad 20 hodin v měsíci se při měsíčním vyúčtování uplatní sleva ve výši 25 %
 • nad 40 hodin v měsíci se při měsíčním vyúčtování uplatní sleva ve výši 50 %
 • nad 60 hodin v měsíci se při měsíčním vyúčtování uplatní sleva ve výši 75 %

Tato sleva se nevztahuje na sportoviště v ul. Majakovského, Most.

CENÍK KE STAŽENÍ