Otevření VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ - AKTUALIZACE

Zpět
Zpět na seznam článků

AKTUALIZACE - 14. 06. 2021 (Dle mimořádného opatření ze dne 07. 06. 2021)

Od pondělí 17. 05. 2021 otevíráme naše VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ za níže uvedených podmínek, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví.

 • kapacita bez omezení maximální kapacita 10 osob (celkem, tzn. včetně trenéra) na vnitřní ploše sportoviště,
 • používání prostor, jako jsou šatny, sprchy apod., není možné,
 • subjekt (odpovědná osoba – trenér) organizující sportovní přípravu vede evidenci osob, které se sportovní přípravy účastní, a to pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, evidence se uchovává po dobu 30 dnů,
  • identifikace účastníka (jméno, příjmení),
  • kontaktní údaje (telefonní číslo).
 • mimořádné opatření stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích,
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-COV-2 s negativním výsledkem,
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 s negativním výsledkem,
  • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování pro onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-COV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19,
 •  před každým zahájením sportovní činnosti předá trenér na recepci vyplněné Čestné prohlášení, které bude obsahovat jmenný seznam sportujících, kde bude prokazatelné, kdo se sportovní přípravy účastnil a zdali splnil podmínky Mimořádného opatření z výše uvedeného odstavce; u dětí mladších 15 let bude navíc doplnění kontakt na zákonného zástupce,
 • využití posiloven je bez omezení omezeno na maximální kapacitu.
  • velká posilovna 8 osob,
  • malá posilovna 5 osob.

Galerie