SPORTOVNÍ HALA MOST a.s. neprovozuje a neovlivňuje provoz VELKOKAPACITNÍHO OČKOVACÍHO CENTRA, s informacemi o rezervacích a průběhu očkování se obracejte na KRAJSKOU ZDRAVOTNÍ a.s., která toto zařízení provozuje. DĚKUJEME. více informací

Otevření VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ

Zpět
Zpět na seznam článků

Od pondělí 17. 05. 2021 otevíráme naše VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ za níže uvedených podmínek, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví.

 • maximální kapacita 10 osob (celkem, tzn. včetně trenéra) na vnitřní ploše sportoviště,
 • používání prostor, jako jsou šatny, sprchy apod., není možné,
 • subjekt (odpovědná osoba – trenér) organizující sportovní přípravu vede evidenci osob, které se sportovní přípravy účastní, a to pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, evidence se uchovává po dobu 30 dnů,
  • identifikace účastníka (jméno, příjmení),
  • kontaktní údaje (telefonní číslo).
 • mimořádné opatření stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích,
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-COV-2 s negativním výsledkem,
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 s negativním výsledkem,
  • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování pro onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-COV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19,
 •  před každým zahájením sportovní činnosti předá trenér na recepci vyplněné Čestné prohlášení, které bude obsahovat jmenný seznam sportujících, kde bude prokazatelné, kdo se sportovní přípravy účastnil a zdali splnil podmínky Mimořádného opatření z výše uvedeného odstavce; u dětí mladších 15 let bude navíc doplnění kontakt na zákonného zástupce,
 • využití posiloven je omezeno na maximální kapacitu.
  • velká posilovna 8 osob,
  • malá posilovna 5 osob.

Galerie