Most požádá Národní sportovní agenturu o podporu na výstavbu nové sportovní haly

Zpět
Zpět na seznam článků

Statutární město Most připravuje výstavbu nové tréninkové haly pro míčové sporty a současně hledá různé možnosti jejího financování například také prostřednictvím vyhlášených dotačních programů. Obrátilo se proto s žádostí na Národní sportovní agenturu. Hala by podle předpokladů měla vyrůst v místě stávajícího parkoviště u sportovní haly a na přilehlých pozemcích. Toto místo bylo vytipováno jako nejvhodnější, neboť kromě veřejného osvětlení zde nejsou umístěny žádné sítě, které by ztěžovaly či do konce bránily stavbě.

Sportovní hala existuje ve městě již od roku 1977. Vzhledem k charakteristické technologii výstavby, použití ploché střechy a nedostatečné údržbě, byla hala již několikrát rekonstruována a dostavována. „Bohužel současný stav sportovního areálu již kapacitně nevyhovuje realizovaným aktivitám, a proto začalo být uvažováno o jeho rozšíření. Na začátku letošního roku byla vyhlášena Výzva k účasti v rámci nesoutěžní formy výběru na vypracování studie – konceptu architektonického řešení nové haly v areálu Sportovní haly v Mostě. Z došlých konceptů byl komisí vybrán vítězný k dalšímu rozpracování,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.

„V posledních letech se stále více potýkáme s tím, že naše stávající hala nestačí uspokojit rostoucí poptávku. Musíme odmítat organizátory velkých celorepublikových akcí či pořádání mistrovství. Přitom bychom byli rádi, aby hala sloužila jak všem věkovým kategoriím tak rozmanité škále aktivit, které kromě sportovních akcí zahrnují například i koncerty či různé veletrhy,“ vysvětluje ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek.

Vybraný návrh představuje novou halu s cílem postavit jednoduchou stavbu s důrazem na kvalitní provozní vazby (propojení se stávající halou), minimalizaci investičních nákladů a snadnost údržby sportovních ploch. Důraz je kladen na funkčnost stavby pro trénink hráčů a logické doplnění stávající zástavby s vhodným navázáním na chystanou regeneraci parku Střed. Předpokládané náklady stavby jsou odhadovány na částku cca 90 milionů Kč. „K financování haly bychom rádi využili dotační program č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024, v rámci kterého byla vyhlášena výzva č. 14/2020 Standardizovaná infrastruktura, ze které by bylo možné financování zajistit. Proto jsme požádali Národní sportovní agenturu o možnost konzultace při přípravě projektové dokumentace tak, abychom předešli případným nedostatkům při přípravě možné žádosti o dotaci,“ uzavírá primátor.

Už od roku 2018 se společně se statutárním městem Most, který je náš jediný akcionář věnujeme záměru výstavby nové "tréninkové haly", která by rozšířila sportovní halu o další významné sportoviště. "Záměr opravdu pokročil a na stole máme nejen architektonický návrh, ale také konkrétní dispoziční řešení celé haly, se kterým jsme maximálně spokojeni" uvedl ředitel společnosti Petr Formánek.


Galerie